På denne siden kan du finne reguleringsplanen som gjelder for et område eller for din eiendom. Det er ikke sikkert at eiendommen din ligger i et område som har reguleringsplan, da er det kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser og retningslinjer som gjelder.

Arealplaner.no er kommunens planregister. Her kan du søke opp reguleringsplaner og finne hvilke dokumenter (plankart, bestemmelser, mm.) som gjelder for hver enkelt reguleringsplan.

Områdeplan for sentrum

Finn andre reguleringsplaner i planregisteret - Arealplaner.no