Kart og kartlag

For å finne ut om veien din er kommunal, søker du først opp området i kommunekartet, ved å skrive inn en adresse i søkefeltet. Deretter velger du kartlag, oppe i venstre hjørne, deretter velger du vegnett i menyen til høyre i bilde.
Ved å "klikke" direkte på veien, vil du få opp informasjon om veien. Veiene er markert med ulik farger i kartet.

Kommunekart