Forslag til kandidater

Alle kan foreslå kandidater. Prisen er statuetten «To like», en gavesjekk på 10 000 kr fra tjenesteutvalget, samt diplom.

Forslag på kandidater sendes til:
Lillesand kommune, Pb. 23, 4791 Lillesand
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Retningslinjer

Statutter kulturpris

  1. Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator.
     
  2.  Et ad hoc-utvalg bestående av ordfører, leder driftsutvalget og leder kulturforum avgjør årlig kulturprisen som deles ut ved en passende anledning. Komiteen kan vurdere om også andre bør gis en oppmerksomhet.
     
  3. Utlysing og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen.

(Vedtatt av Lillesand bystyre 15.05.2002)