FRISKLIVSRESEPTEN

Målgruppe: 
Personer som ønsker støtte til livsstilsendring eller i en rehabiliteringsprosess, før/ etter operasjon, tilbake i arbeidslivet eller mestringsstrategier ved sykdom og helseplager.

Innhold: 
- Gruppetrening hvor nivået blir tilpasset den enkelte to ganger per uke (både inne og ute).
- Temasamlinger med hovedfokus på motivasjon, mestring, teknikker for endring.
- Individuell helsesamtale før og etter kurset.

Kurssted: Lillesand

Egenandel: 350,- kr

Oppstart 10.2.25 For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under:

knapp.png

FRISKLIVSTRENING

Målgruppe:
Personer som ønsker å bli mer fysisk aktiv og komme i gang med trening.
Fortrinnsvis for personer i alderen 18 – 65 år.

 

Innhold:
- Utendørs trening med fokus på styrke, kondisjon og balanse.
- Treningen er tilrettelagt slik at det passer de aller fleste
- Treningen ledes av fysioterapeut
- Kurssted: Lillesand
- Tidspunkt: Mandager kl. 09.30-10.30 og torsdager kl.  09.30-10.30
- Egenandel: Ingen

Oppstart 7. oktober. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under

knapp.png

FRISK START

 • ​Målgruppe: Foreldre med barn i alderen 6 uker til 6 måneder.
 • Innhold: Tilbud ledet av fysioterapeut med fokus på samspill, mors helse og trening sammen med barnet.
 • Kurssted: Tingsalen (10 uker)
 • Egenandel: 350,- kr

Oppstart 11. september. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under

knapp.png

ICDP - FORELDREGRUPPE

 • Målgruppe: Småbarnsforeldre med barn i alderen 0-2 år
 • Innhold:
  • Få kunnskap og lære om hvordan få bedre samspill med barnet og hvordan støtte barnets utvikling.
  • ICDP står for International Child Development Program
  • Kurset holdes av helsesykepleiere og foregår i gruppe
 • Her kan du lese mer om kurset; Hva er ICDP? – ICDP Norge
 • Kurssted: Helsestasjonen
 • Egenandel: Ingen

Oppstart 10. september. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under:

knapp.png

STERK OG STØDIG

 • Målgruppe: Hjemmeboende seniorer 65+ som opplever endring i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner, og som har ikke hyppig falltendens, samt går uten ganghjelpemidler inne.
 • Innhold: Treningen ledes av sertifiserte, frivillige instruktører som instruerer i et forskningsbasert øvelsesutvalg og treningsoppsett. Instruktørene veiledes av fysioterapeuter.
 • Treningen foregår i sittende og gående med støtte til stol ved behov. Deltakerne må komme seg til/fra trening selvstendig.
 • Kurssteder: Lillesand sentrum og Høvåg
 • Egenandel: 250,- kr per halvår
 • Påmelding: Kontinuerlig påmelding

Kurs i Lillesand sentrum:

knapp.png

Kurs i Høvåg:

knapp.png

TANKEVIRUS

 • Målgruppe: Personer som plages med grubling, bekymring og for mange ubehagelige tanker.
 • Innhold: I løpet av kurset blir det presentert nye strategier, ved å legge merke til uønskede tanker og oppdage hva som kan være nyttige, for å håndtere ubehag.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart flere ganger i året
 • Egenandel: Ingen

Oppstart 5. september. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under:

knapp.png

KURS I BELASTNINGSMESTRING (KIB)

 • Målgruppe: Personer som opplever stor belastning i livet, for eksempel familie- eller arbeids situasjon
 • Innhold: Få kunnskap om lære nye metoder og teknikker for håndtering av belastning.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: vår/høst
 • Kurssted: Birkenes/Lillesand
 • Egenandel: 500,- (inkl. kurshefte)

Neste kurs arrangeres i Birkenes. 
Oppstart i oktober. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under

KURS I DEPRESJONSMESTRING (KID)

 • Målgruppe: Personer som opplever nedstemthet og/eller depresjons-symptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevnen.
 • Innhold: Bli bevisst symptomene og få kunnskap/teknikker for å få en bedre hverdag og møte andre mennesker i samme situasjon.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: vår/høst
 • Kurssted: Lillesand/Birkenes
 • Egenandel: 500,- (Inkl. kurshefte)

Oppstart 8. oktober. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under:

knapp.png

KURS I SINNEMESTRING

 • Målgruppe: Sinnemestringskurset er for personer som kjenner at de blir for sint på sine nærmeste, slik at de føler seg mindreverdige, blir usikre, redde eller får vondt, fysisk eller psykisk.
 • Innhold: Kunnskap om og lære teknikker som kan brukes til å kontrollere sinne. Deltakeren blir bevisst sitt ansvar for eget sinne. Finne alternative måter å reagere på.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart:vår/høst
 • Kurssted: Lillesand/Birkenes
 • Ingen egenandel

Oppstart 3. september. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under:

knapp.png

KURS I ANGSTMESTRING

Målgruppe: 

Personer som opplever bekymring, uro og angst hvor det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Innhold: 
Få kunnskap om metoder for angstmestring og lære teknikker for håndtering.

 • Kurssted: Lillesand
 • Egenandel: Ingen egenandel
 • Før kursstart vil du bli kontaktet

Oppstart 21. august. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken under:

knapp.png