Fysioterapi til barn og unge

Vi jobber for at barn og unge, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Oppfølgingen skjer i tett samarbeid barnet, foreldre og samarbeidspartnere.

Barnet kan henvises direkte fra foreldrene eller via helsesykepleier, lege, skole, barnehage eller andre instanser.

Barnefysioterapeutene er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 • Helsefremmende og forebyggende tiltak inn mot barnehager og skoler i for av undervisning, veiledning og samtale.
 • Undersøkelse og vurdering av barnets/ungdommens fysiske funksjon.
 • Igangsettelse av relevante tiltak på grunnlag av undersøkelse og vurdering.
 • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortpediske hjelpemidler.
 • Deltakelse i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuelle planer for barnet/ungdommen.

Oppfølging skjer individuelt eller i grupper i barnehage, på skole, i hjemmet, på helsestasjonen eller i fysioterpeutens lokaler.

Barnet eller den unge kan hevises direkte fra foreldrene, eller via helsesykepleier, lege, skole, barnehage og andre instanser. (Se søknadsskjema under.)

Ergoterapi til barn og unge

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Har du eller kjenner du noen som har behov for ergoterapeut og er mellom 0-22 år?

Barneergoterapeutene tilbyr:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trenng i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivtet, læring og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktivteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Vurdering og trening av håndmotorikk.
 • Rådgiving/veiledning og informasjon til foresatt og samarbeidspartnere.

Ønsker du å komme i kontakt med ergoterapeuten?

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser.

Send en henvisning til Lillesand kommune, Helsehuset, Postboks 23, 4791 Lillesand

Henvisningsskjema under.

Oversikt over private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

UB Fysioterapi:
Telefon 372 71292
Besøksadresse: Stykkene 2, 4790 Lillesand
Postadresse: Stykkene 2, 4790 Lillesand

 • Torbjørn Selås, Fysioterapeut og Manuellterapeut
 • ​Simen Uldal, Fysioterapeut

Lillesand fysikalske institutt:
Telefon 372 70420
Besøksadresse: Sekkebekksletta 8 , 4790 Lillesand
Postadresse: Stykkene 2, 4790 Lillesand

 • Sveinung Horgen, Fysioterapeut
 • ​​Jorun M. Esperås, Fysioterapeut


​Strandgården Fysioterapi
Telefon 907 21302
Besøksadresse: Havnegata 5, 4790 Lillesand
Postadresse: Havnegata 5, 4790 Lillesand

 • Helen Cathrine Gram Debuse, Fysioterapeut


Sentrum Fysikalske institutt
Telefon 971 91547
Besøksadresse: Kristian Lofthusgate 1, 4790 Lillesand
Postadresse: Kristian Lofthusgate 1, 4790 Lillesand

 • Marit Smeland, Fysioterapeut