Hvem kan søke om å få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/ eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme. Hensikten med en støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Antall støttekontakttimer vil variere fra person til person.

Hva koster det å ha støttekontakt?

Støttekontakt er gratis. Den som får vedtak om støttekontakt må dekke egne utgifter.

 

Slik blir du støttekontakt

Hva gjør en støttekontakt?

​​​​​​En støttekontakt besøker ofte personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller hjelper dem med å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Hva dere gjør er opp til den som trenger hjelp eller besøk.
 

Du må søke om å bli støttekontakt

Hvis du ønsker å bli støttekontakt, så send en søknad til Lillesand kommune, Pb 23, 4791 Lillesand - og merk konvolutten med "Søknad om å bli støttekontakt (20/2730)"

Krav til søker:

  • Du må være over 16 år
  • Du må fremlegge politiattest

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og oppfølgning får du av fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

I søknaden må du oppgi følgende: 

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer (11 siffer) 
  • Adresse
  • Mailadresse
  • Begrunnelse for hvorfor du ønsker å jobbe som støttekontakt
  • Beskriv hvilke interesser du har
  • Gi opplysninger om du har sertifikat for bil og om du har bil/disponerer bil
  • Angi om du ønsker å være støttekontakt for barn/ungdom og/ eller voksne

Timelister for støttekontakter

(Se skjemaene under)