Utleie aulaen Lillesand ungdomsskole (LUS)

Kontaktperson for aulaen LUS er Trine Kjellevand Larsen

E-post: post.lus@lillesand.kommune.no

Tlf: 99 22 40 10

UTLEIEREGLEMENT (Vedtatt i Lillesand bystyre 17.06.2015.)

Regler for utleie:

 • LUS administrerer utleie av aulaen.
 • Aulaen skal ikke leies ut til regelmessige øvelser.
 • Det avtales tid til opp- og nedrigg, og øvingstid i forkant, fortrinnsvis utenom skoletid.
 • Skal det settes ut stoler må dette avtales på forhånd, og leietaker må ordne dette selv.
 • Leietaker må være ute av huset senest kl 22.30.
 • Arrangementer i kommunal regi bruker lokalet gratis mot at det ryddes, moppes og stolene settes tilbake.
 • Leietaker ordner selv med eventuelt billettsalg ved inngangen.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på utstyr, inventar eller bygg.

Teknisk personell og utstyr:

 • Teknisk ansvarlig er Tor Gunnar Heldal
 • Ved arrangement skal det alltid være en ansvarlig tekniker til stede.
 • Eget teknisk utstyr kan medbringes. LUS tar ikke ansvar for eksternt teknisk utstyr.
 • Hvis aulaens tekniske utstyr skal benyttes skal dette betjenes av en tekniker.

Renhold:

 • Kommunen sørger for renhold i etterkant av arrangementet.
 • Leietaker setter stoler og utstyr på plass, og rydder søppel.
 • Dersom det trengs ekstra renhold etter et arrangement ut over det som er vanlig, kan leietaker faktureres for dette.

(Informasjon om gjeldende priser finner du under.)

Utleie Lillesand folkebibliotek

Kan leies ut til egnede arrangementer utenom åpningstiden: 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 94172052
E-post: biblioteket@lillesand.kommune.no
Strandgt. 6, 4790 L. / Pb. 174, 4790 Lillesand

https://lillesandfolkebibliotek.no/lan-eller-leie-av-lokaler-pa-lillesand-folkebibliotek/

(Informasjon om gjeldende priser finner du under.)

Utleie ungdomsklubbene

Utlån til ungdomsformål.

Kontaktinformasjon:

LUK (Lillesand ungdomsklubb) - Caroline Skuggevik, Caroline.Skuggevik@lillesand.kommune.no; tlf 908 03 458 

Grasroda Høvåg - Cathrine Ersland, Cathrine.Ersland@lillesand.kommune.no; tlf. 944 97 660