I 2021-2022 gjennomfører Lillesand kommune to bredbåndsprosjekter i samarbeid med Telenor AS og Afiber AS. Prosjektene omfatter grovt sett område 1, 3 og 4 i kartet under. Område 2 (Høvåg) er bygd ut med fiberbredbånd fra før av Telenor, i samarbeid med kommunen. Området rundt Grimevann er bygd ut av Telia, i samarbeid med kommunen. Områdene i sentrum (område 5) har flere aktører, som har bygd fiberbredbånd uten kommunale bidrag.

Etter at de pågående prosjektene er gjennomført, har alle deler av kommunen fått fiberbredbånd.

Bystyret vedtok i 2016 Strategisk plan for bredbåndsutbygging som har vært førende for arbeidet.

 

Utbygging av fiberbredbånd i området Østre Vallesverd-Gitmark (område 3)

Telenor AS skal i samarbeid med Lillesand kommune bygge fiberbredbånd til omtrent 100 husstander nord i Lillesand kommune. Grovt sett gjelder dette områdene fra Bjørkestøl i øst, over Storemyr og til Kornbrekke i vest.

Gå inn på fiber.telenor.no for å se tilbudet som gjelder for deg og din bolig.

 

Utbygging av fiberbredbånd i området Østre Vallesverd-Gitmark (område 1 og 4)

Afiber AS skal i samarbeid med Lillesand kommune bygge fiberbredbånd til omtrent 400 husstander i kystområdene fra Østre Vallesverd til Gitmark. Grovt sett gjelder denne utbyggingen område 1 og 4 i kommunens plan for bredbåndsutbygging, som vist i kartet lengre ned på siden.

Bakgrunnen er at Lillesand kommune i fjor utlyste en konkurranse for fiberbredbånd til innbyggere i disse områdene.

Se svar på vanlige spørsmål samt status på prosjektet på menyvalget lenger ned på siden.

Bli med i egen Facebook-gruppe om du ønsker å holde deg oppdatert:
https://www.facebook.com/groups/fiber2021

Kommunens områder for bredbåndsutbygging

Utbygging fiberbredbånd 2021.jpg