Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Logg inn

Ingen kategori
Barne- og ungdomslag
Friluft og natur
Historie
Humanitært arbeid
Idrett og sport
Interesseorganisasjon
Kunst og kultur
Pensjonistforening
Sjø og kyst
List alleFamilieparti Foreningen

Familiepartiet Foreningen Formål med Familiepartiet Foreningen
Hovedformål:
1.a. FpF skal være en partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende organisasjon av familieverdier for mor far og barn. FpF arbeider for reell likestilling for familiene i skole og samfunnet – uavhengig av alder, rase, religion, eller politisk overbevisning.
1.b. Innflytelse og medvirkning i lokale beslutningsprosesser for familiene og deres organisasjoner.
1.c. Informasjon og rådgivende instans i relevante saker for kommunestyret, statlige/ kommunale institusjoner og det private næringsliv.

FpF støtter " UN Family Day" FNs Familiedag
Den internasjonale familiedagen er en anledning til å lære mer om de sosiale, økonomiske og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien.
Dagen ble vedtatt gjennom en resolusjon fra FNs generalforsamling i 1993, og markeres 15. mai hvert år.
Familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv. Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av.

Tunveien 47
4790 Lillesand
Kontakt: Edward Dawes

Telefon: 97769069

Lillesand Seilforening

Lillesand seilforening arbeider aktivt for å fremme seiling og aktivitet i og ved vannet i Lillesand.

Kokkenes
4790 Lillesand
Web:Www.Lillesand-seilforening.no
Kontakt: Ranveig Andersen

Faste aktiviteter:

Jolleseiling i forskjellige klasser, med en aktiv jollegruppe for de yngste barna.
Tur og hav regatta hver onsdag for de større båtene.

Lillesand Slekt og Data

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Fjellveien 20
4790 LILLESAND
Web:https://www.facebook.com/dislillesand
Kontakt: Johan Severin Knudsen

Telefon: 905 49 741

Faste aktiviteter:

Vi har møter på 2.nd onsdag i måneden i Røde Kors-huset, Lillesand

Mekkegruppa Aktivitetssenter Lillesand

Mekkegruppa er en møteplass for mekkeinteressert ungdom fra 15 år og oppover. Det vektlegges relasjonsbygging, vennskap og utvikle ungdommens interesse og motivasjon for praktiske fag.

Birkelandsveien
4790 Lillesand
Kontakt: Tor Håkon Grøsle

Telefon: 99491040

Faste aktiviteter:

Klubbkvelder er torsdager fra kl 18.00 til 22.00. Vi prøver å følge skoleruta gjennom året.

PUSH // Høvåg menighet

Web:https://hovag.org/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/113/PUSH
Kontakt: Ungdomsleder Monica Gislefoss
Telefon: 970 92 382

Vi rydder Lillesand

Øvreberg 16
4790 Lillesand
Web:https://www.facebook.com/groups/394144594496028
Kontakt: Bjørn Fredrik Nordli

Telefon: 94179829