Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viltnemnda

Fallvilt

Kjører du på og skader et rådyr, en elg eller en hjort, må du varsle Politiet på 02800. Politiet tar kontakt med kommunens fallviltarbeider om nødvendig. Merk stedet så er det lettere å finne dyret og starte ettersøk.

Dersom du finner et dødt dyr i eller ved veien, må du kontakte den som eier veien, da døde dyr i veien er veieiers ansvar. For riks- og fylkesveier vil dette være Statens vegvesen, vegtrafikksentralen på tlf. 175. For kommunale veier er det kommunen.

Les mer her om viltpåkjørsler.

Fallviltarbeidere:

  • Rune Blix 91373755 (leder)
  • Frank Ribe 91608208
  • Kim Scheie 94888182