Lillesand bo- og aktivitetssenter

Lillesand bo- og aktivitetssenter består av en langtidsavdeling med 26 sengeplasser fordelt på tre grupper og en korttid/rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser.

I tillegg er kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud (ØHD) er lokalisert her.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Aktivitør er til stede tre dager pr uke, i tillegg har institusjonen ulike aktiviteter og arrangementer.

Lillesand bo- og aktivitetssenter er sertifisert livsgledehjem.

Institusjonen har eget institusjonskjøkken som blant annet også produserer mat til hjemmeboende.

Kommunens dagsenter er lokalisert på Lillesand bo- og aktivetssenter.

Hjemmesykepleien har sin base her.

Lillesand bo- og aktivitetssenter på Facebook

Høvåg bo- og aktivitetssenter

Høvåg bo- og aktivitetssenter består av 12 plasser for personer med demenssykdom, 13 langtidsplasser og 3 korttidsplasser.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Aktivitør er til stede tre dager pr uke, i tillegg har institusjonen ulike aktiviteter og arrangementer.

Høvåg bo- og aktivitetssenter er sertifisert livsgledehjem.

Institusjonen har eget institusjonskjøkken.

Høvåg bo- og aktivtetssenter på Facebook