Lillesand bo- og aktivitetssenter

Lillesand bo- og aktivitetssenter består av en langtidsavdeling med 24 sengeplasser fordelt på tre grupper og en korttid/rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser.

Kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud (ØHD) er lokalisert her.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Aktivitør er til stede tre dager pr uke, i tillegg har institusjonen ulike aktiviteter og arrangementer.

Lillesand bo- og aktivitetssenter er sertifisert livsgledehjem.

Vi har eget institusjonskjøkken som blant annet også produserer mat til hjemmeboende, Lillesand alders- og sjømannshjem og catering til kommunale og politiske møter.

Kommunens dagsenter er lokalisert på Lillesand bo- og aktivetssenter.

Hjemmesykepleien i omsorg sentrum har sin base her.

 

Lillesand bo- og aktivitetssenter på Facebook

Lillesand alders- og sjømannshjem

Aldershjem med 14 sengeplasser.

Lillesand alders- og sjømannshjem har aktivitør til stede en dag i uken, i tillegg til andre aktiviteter.

Tilsynslegen er til stede ved institusjonen en dag pr uke.

Det pågår bygging av boliger med heldøgns omsorg og pleie på Dovre. Når disse står ferdig, skal Lillesand alders- og sjømannshjem flytte opp i disse lokalene. Det er planlagt ferdigstillelse i desember 2020.

Høvåg bo- og aktivitetssenter

Høvåg bo- og aktivitetssenter består av 14 plasser for personer med demenssykdom, 11 langtidsplasser og tre korttidsplasser.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Aktivitør er til stede tre dager pr uke, i tillegg har institusjonen ulike aktiviteter og arrangementer.

Høvåg bo- og aktivitetssenter er sertifisert livsgledehjem.

Vi har eget institusjonskjøkken som blant annet også produserer mat til hjemmeboende og Høvåg- bo og aktivitetssenters beboere.

Hjemmesykepleien i Høvåg har sin base her.

Høvåg bo- og aktivtetssenter på Facebook