Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veinormal

Målet med veinormalen er effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, og best mulig tilpasning til bebyggelse, bomiljø, bymiljø, landskap, naturmangfold, kulturmiljø, vegetasjon og landbruksarealer. (jf. Forskrift om anlegg av offentlig veg, 2007).

Veinormalen har samtidig som mål og sikre en fremtidsrettet og kostnadseffektiv drift av veinettet.
Veinormalen er vedtatt av Lillesand bystyre den 29.03.2023. Denne veinormalen erstatter Lillesand kommunes veinormal vedtatt av bystyret 05.09.2007

Veinormalen