Målgruppe

Kreftkoordinator er for deg som har en kreftsykdom, eller er pårørende til en kreftsyk.

Hva består tjenesten i?

Kreftkoordinator tilbyr deg og dine pårørende individuell oppgjøring gjennom:

  • Samtaler
  • Råd og veiledning
  • Bidra til å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Samarbeide med fastlege, hjemmesykepleie og sykehus
  • Oppfølging av familier med barn
  • Oversikt over tilbud som kan være aktuelle for deg

 

 

Lenke til Kreftforeningen finner du her

Lenke til brosjyre

Hvordan får du tjenesten?

Tilbudet er gratis. Det er uavhengig av om du har vedtak eller andre tjenester i kommunen.

Det kreves ikke henvisning fra lege. Du som har en kreftsykdom, er pårørende eller helsepersonell kan derfor ta direkte kontakt. (Se kontaktinfo til høyre)