UKM

UKM - Ung Kultur Møtes - er en landsomfattende mønstring av ungdomskultur på tvers som arrageres lokalt, regionalt og nasjonalt. De lokale mønstringene skjer stort sett i mars måned. Kulturtjenesten er ansvarlig for UKM.

Kulturminnedagen

Kulturminnedagen markeres hvert år i første halvdel av september. Den er en del av "European Heritage Days" og koordineres av Kulturvernforbundet. Den har hvert år et tema, og arrangeres lokalt av kulturtjenesten i samarbeid med lag og foreninger.

Kulturnatta

Kulturnatta arrangeres hvert år en fredag i siste halvdel av oktober, som regel omkring 20. oktober. Kulturnatta har vært arrangert siden 2006. Arrangører er handelsstanden i samarbeid med kulturtjenesten.

Kulturkvelden

Den tradisjonelle kulturkvelden arrangeres hvert år en søndag i første halvdel i november. Kulturkvelden er ramme rundt utdelingen av frivillighetsprisen, ungdommens pris, byggeskikkprisen og kulturprisen. Kulturkvelden sponses av Lillesand Sparebank.

Se kalenderen under og følg ellers med på lillesand.kommune.no og på Facebook.

Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Frigjørings- og veterandagen markeres hvert år av kommunen i samarbeid med frivillige lag og foreninger, som f. eks. veteranorganisasjonene og historielagene.

17. mai

Nasjonaldagen feires hvert år, og 17. maikomiteen har ansvaret for det offisielle programmet.

Museumsåpning

Lillesand by- og sjøfartsmuseum inviterer hvert år til åpning av museumssesongen omkring 10. juni.

Julegrantenning

Julegrana tennes hvert år lørdag før første søndag i advent. Kommunen samarbeider med kirka og handelsstanden om dette arrangementet.