Datoer kommer

Kulturnatta

Datoen er enda ikke satt for kulturnatta som skjer en fredag i siste halvdel av oktober. Kulturnatta har vært arrangert siden 2006. Arrangører er handelsstanden i samarbeid med kulturtjenesten.

Kulturkvelden

Dato er heller ikke satt for den tradisjonelle kulturkvelden som arrangeres hvert år i første halvdel i november. Kulturkvelden er ramme rundt utdelingen av frivillighetsprisen, ungdommens pris, byggeskikkprisen og kulturprisen.

Se kalenderen under og følg ellers med på lillesand.kommune.no og på Facebook.