Må parkeringsboten betales, før klagen er behandlet?

Parkeringsboten må betales innen fristen, selv om den er under klagebehandling. I henhold til  Forskrift om offentlig parkeringsgebyr §5, forhøyes gebyret med 50 % hvis gebyret ikke er betalt innen fristen.

Klagens innhold

Bruk gjerne det skjeamet som ligger Skjema (se under)

Klagen må inneholde følgende informasjon om den som klager:

  • Navn, adresse, tlf, postnr/sted og kontonummer. (Dersom klagen tas til følge, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret til det kontonummeret du har oppgitt.)
  • Saksnummer (det finner du på parkeringsboten)
  • Kjøretøyets registreringsnummer
  • Dato på parkeringsboten
  • Oppgi begrunnelse for klagen

Dersom du ikke får medhold i klagen, vil du motta et begrunnet avslag, med informasjon om videre klagemulighet.