IT-tjenestens hovedansvar er:

  • drift og utvikling av Birkenes og Lillesand kommuners sentrale IT-løsninger, som server-, nettverksinfrastruktur og telefoni
  • å utvikle interne og eksterne IT-tjenester i tråd med kommunenes digitaliseringsstrategier
  • system- og lisensforvaltning, herunder ansvar for Lillesand kommunes samlede lisensbudsjett
  • prosjektledelse knyttet til IT-systemer, anskaffelser, og ansvar for Lillesand kommunes investeringsbudsjett - IKT Hovedprosjekt
  • å ivareta internkontroll og kvalitetssikring på IT-området, herunder IT-sikkerhet
  • håndtering av brukerstøtte for IT-systemer og klienter/infrastruktur

IT-tjenesten kan kontaktes på e-post: ithjelp@lillesand.kommune.no eller telefon 97101337.