Engangsgebyr for tilknytning

Bolig eller fritidsboliger betaler et fast beløp pr boenhet, for å knytte seg til offentlig anlegg.
Øvrig bebyggelse (f.eks næringsbygg) betaler etter bruksareal (BRA).

Det betales  tilleggsgebyr ved arealutvidelse og dersom arealutvidelsen medfører økning i antall boenheter.

Midlertidig tilknytning

Bygg/anlegg (f.eks anleggsbrakker) som tilknyttes vann og avløp for en begrenset periode.

Midlertidig tilknytning gjelder for opptil 1 år. Det betales et fast beløp. 
Det er mulig å søke om forlengelse.

Årsgebyrer

Alle abonnenter betaler årsgebyr. Årsgebyret består av to deler:

  • Abonnementsgebyr
  • Forbruksgebyr

Abonnementsgebyr - fast del som dekker kommunens faste kostnader for vann og avløpstjenester
Boliger, borettslag og fritidsboliger, betaler et fast beløp pr boenhet.

Forbruksgebyr - variabel del som betales etter forbruk (målt eller stipulert)
Alle boliger (bygget etter år 2000) betaler etter målt forbruk (vannmåler). 
Fritidsboliger kan velge mellom målt eller stipulert forbruk. Vannmåler må installeres frostfritt, for at den skal bli godkjent.

Stipulert forbruk beregnes etter bruksarealet (BRA) på boligen/fritidsboligen, som er oppgitt i matrikkelen, mutiplisert med en omregningsfaktor som fastsettes i gebyrregulativet.

Bruksarealet (BRA) er etter NS 3940.
 

Faktura - fordeling pr termin

De kommunale eiendomsgebyrene er fordelt på 4 terminer.
Kommunen tilbyr pr dags dato ikke mnd faktura.

1 termin (januar, februar og mars) Forfall faktura 20. mars.
Vann og avløp – forbruk og abonnement 
Vannmålerleie
Oppgjør vannmåler

2 termin (april, mai og juni) Forfall faktura 20. juni
Vann og avløp – forbruk og abonnement
Feie- og tilsynsgebyr – pr år
Eiendomsskatt (januar-juni)
Kontrollgebyr avløp (ikke tilkoblet offentlig avløp) - pr år

3 termin (juli, august og september) Forfall faktura 20. september
Vann og avløp – forbruk og abonnement
Eiendomsskatt (juli-desember)

4 termin (oktober, november og desember) Forfall  faktura 20. desember
Vann og avløp – forbruk og abonnement

Oversikt over eiendomsgebyrer for din eiendom

På Min side, under eiendommer, får du oversikt over eiendomsgebyrer med fakturahistorikk for eiendommer som du eier i Lillesand kommune.

Logg på Minside