Engangsgebyr for tilknytning

Bolig eller fritidsboliger betaler et fast beløp pr boenhet, for å knytte seg til offentlig anlegg.
Øvrig bebyggelse (f.eks næringsbygg) betaler etter bruksareal (BRA).

Det betales  tilleggsgebyr ved arealutvidelse og dersom arealutvidelsen medfører økning i antall boenheter.

Midlertidig tilknytning

Bygg/anlegg (f.eks anleggsbrakker) som tilknyttes vann og avløp for en begrenset periode.

Midlertidig tilknytning gjelder for opptil 1 år. Det betales et fast beløp som avregnes i forhold til den tid tilknytningen er operativ.
Det er mulig å søke om forlengelse.

Årsgebyrer

Alle abonnenter betaler årsgebyr. Årsgebyret består av to deler:

  • Abonnementsgebyr
  • Forbruksgebyr

Abonnementsgebyr - fast del som dekker kommunens faste kostnader for vann og avløpstjenester
Boliger, borettslag og fritidsboliger, betaler et fast beløp pr boenhet.

Forbruksgebyr - variabel del som betales etter forbruk (målt eller stipulert)
Alle boliger (bygget etter år 2000) betaler etter målt forbruk (vannmåler). 
Fritidsboliger kan velge mellom målt eller stipulert forbruk. Vannmåler må installeres frostfritt, for at den skal bli godkjent.

Stipulert forbruk beregnes etter bruksarealet (BRA) på boligen/fritidsboligen, som er oppgitt i matrikkelen, mutiplisert med en omregningsfaktor som fastsettes i gebyrregulativet.

Bruksarealet (BRA) er etter NS 3940.
 

Oversikt over eiendomsgebyrer for din eiendom

På Min side, under eiendommer, får du oversikt over eiendomsgebyrer med fakturahistorikk for eiendommer som du eier i Lillesand kommune.

Logg på Minside