Målgruppe

Spesiell oppfølging gis til flyktninger og familiegjenforente fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller som for eksempel:

  • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
  • ikke har familie/nettverk
  • er mindreårige og kommer alene til Norge
  • er gravide
  • er enslige forsørgere
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • har (tegn på) psykiske problemer

Kriterier/vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

Slik får du tjenesten

Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.