Oversikt båthavner

Sted Antall plasser Type brygge Andre opplysninger
Kaldvell/Heldal 30 plasser/-fester Flytebrygge/fjell Begrenset parkeringsplass
Tingsaker 194 plasser + 26 jolleplasser Flytebrygge + jollehavn Parkeringsplass (forutsetter parkeringskort) og båtutsettingsrampe
Luntevik 24 plasser Flytebrygge  
Høvåg 28 plasser Flytebrygge Parkeringsplass
Bergstø småbåthavn     Privatisert i 2002. Tildeling fra kommunal venteliste.
Oreholla 46 plasser Flytebrygge  
Kokkenes 28 plasser Båtfeste Parkeringsplass og båtutsettingsrampe
Konsul Hansens brygge 14 plasser Bøyeplass Begrenset parkeringsplass
Ura/Julebauen 10 plasser Båtfeste  
Sentrum 27 plasser Flytebrygge  
Nye Kokkenes 70 plasser Flytebrygge Innskudd + årsleie
 

De fleste brygger har tilgang på ferskvann.
Dette er påkoblet i perioden 01. april- 01. november. ( Det tas forbehold om det blir frost).

 

Slik søker du kommunal båtplass

Søknadsskjemaet gjelder for samtlige kommunale småbåthavner i kommunen.

Her er søknadsskjemaet.

Ved tildeling av båtplass må båten være registrert på søker og tydelig merket. Registrering skal være i orden 30 dager etter tildeling. 

Ventelister og retningslinjer

  • Ventelisten er sortert etter ønsket størrelse på båtplass.
  • Ventelistenummer angir hvilken plass du har på ventelisten i forhold til ønsket størrelse.
  • Tildeling av plass gis etter ansiennitet.
  • ​ Beboere i egen kommune prioriteres foran utenbys beboere ved tildeling av ledige plasser.

Venteliste småbåtplass 2022​

 

Sesongleie småbåtplasser

Nytt småbåtreglement ble vedtatt i Lillesand bystyre 9. februar 2022.

Vedtak i utleiereglement legger opp til at en leid båtplass skal kunne leies ut via kommunen inntil tre sesonger (totalt i leieperioden). Plasser som er aktuell for sesongleie skal etter nytt reglement meldes til kommunen innen 1. januar før sesong.

Kommunen innfører nytt elektronisk system for båtleie. Systemet er under implementering, og er per i dag ikke klargjort for håndtering av sesongleie. Kommunedirektøren beklager at vi ikke får til en løsning for sesongleie i år. Neste sesong vil løsningen være på plass, slik at vi kan følge opp vedtak etter intensjon.

Om innskuddplasser Nye Kokkenes

Ved Nye Kokkenes småbåthavn er det 70 plasser på flytebrygge.
Ved disse plassene må man betale innskudd i tillegg til ordinær årsleie. Engangsinnskuddet er satt til kr 30 000,- per netto breddemeter.

Netto breddemeter Innskuddpris
2,5 meter kr 75 000,-
3,0 meter kr 81 000,-
3,5 meter kr 96 000,-
4,0 meter kr 120 000,-

Ved oppsigelse av båtplassen, innen 1. mars for påfølgende sesong, blir innbetalt innskuddspris tilbakebetalt til leietaker. 

 Ta kontakt via kommunetorget tlf. 37 26 15 00 for mer informasjon. 

Vinteropplag - småbåter

Kontaktpersoner:
Tingsaker: Lillesand Motorbåtklubb v/Arvid Sørbø Tlf 37 27 16 02
Kokkenes: Lillesand seilforening