Oversikt båthavner

Sted Antall plasser Type brygge Andre opplysninger
Kaldvell/Heldal 30 plasser/-fester Flytebrygge/fjell Begrenset parkeringsplass
Tingsaker 194 plasser + 26 jolleplasser Flytebrygge + jollehavn Parkeringsplass (forutsetter parkeringskort) og båtutsettingsrampe
Luntevik 24 plasser Flytebrygge  
Høvåg 28 plasser Flytebrygge Parkeringsplass
Bergstø småbåthavn     Privatisert i 2002. Tildeling fra kommunal venteliste.
Oreholla 46 plasser Flytebrygge  
Kokkenes 28 plasser Båtfeste Parkeringsplass og båtutsettingsrampe
Konsul Hansens brygge 14 plasser Bøyeplass Begrenset parkeringsplass
Ura/Julebauen 10 plasser Båtfeste  
Sentrum 27 plasser Flytebrygge  
Nye Kokkenes 70 plasser Flytebrygge Innskudd + årsleie
 

Slik søker du kommunal båtplass

Søknadsskjemaet gjelder for samtlige kommunale småbåthavner i kommunen, gjelder også for bytte av båtplass og oppføring på venteliste.

Her er søknadsskjemaet.

Ved tildeling av båtplass må båten være registrert på søker og tydelig merket. Registrering skal være i orden 30 dager etter tildeling. 

Ventelister og retningslinjer

  • Ventelisten er sortert etter ønsket størrelse på båtplass.
  • Ventelistenummer angir hvilken plass du har på ventelisten i forhold til ønsket størrelse.
  • Tildeling av plass gis etter ansiennitet.
  • ​Navn som er tonet ned (grått), er utenbysbeboere. Beboere i egen kommune prioriteres foran utenbys beboere ved tildeling av ledige plasser, så utenbysbeboere er derfor nederst på ventelistene.
  • Det er også mulighet for å sette seg på bytteliste, dersom du ønsker annen plass enn tildelt båtplass (unntatt leietakere i Nye Kokkenes). Byttelisten går foran ventelisten.

Ventelisten viser en samlet oversikt over Lillesand og Høvåg, men bosted Lillesand/ Høvåg hensyntas ved tildeling av plasser.

Venteliste Lillesand kommune per 06.01.2021

Vinteropplag - småbåter

Kontaktpersoner:
Tingsaker: Lillesand Motorbåtklubb v/Arvid Sørbø Tlf 37 27 16 02
Kokkenes: Lillesand seilforening