Oversikt båthavner

Her er en oversikt over de kommunale småbåthavnene.
Hver havn har varierte plasstyper, alt fra jolleplass og opp til 6 breddemeter.


Heldal
Båtfeste i fjell - 5 plasser
Begrenset parkeringsplass

Kaldvell 
Flytebrygge med 32 plasser fordelt på følgende breddemeter:
Jolleplass 
2,5 meter 
3 meter 
Begrenset parkeringsplass

Tingsaker
220 plasser fordelt på flytebrygge og jollehavn med følgende breddemeter:
Jolleplass 
2,5 meter ( halv plass) 
2 meter 
2,5 meter 
3 meter 
3,5 meter 
4 meter 
Det er parkeringsplass ved havna - dette forutsette parkeringskort.
Her finnes også båtutsettingsrampe

Lunteviga
Flytebrygge med 24 plasser fordelt på følgende breddemeter:
2,5 meter
3 meter

Høvåg - Kirkekilen
Flytebrygge med 28 plasser fordelt på følgende breddemeter:
3,2 meter
3,3 meter
3,5 meter
3,8 meter
3,9 meter
4 meter
4,5 meter
Begrenset parkeringsplass

Oreholla
Flytebrygge med 46 plasser fordelt på følgende breddemeter:
2,5 meter
3 meter

Kokkenes - Verven
Båtfeste - 28 plasser
Parkeringsplass og båtutsettingsrampe

Konsul Hansen brygge
Fast brygge m/ bøye - 14 plasser
Begrenset parkeringsplass

Julbauen
Båtfeste i fjell - 5 plasser

Ura
Båtfeste i fjell - 5 plasser

Sentrum
Flytebrygge med 27 plasser - alle på 3,3 breddemeter

Strandgata
3 båtplasser a 2,5 meter

Nye Kokkenes
Flytebrygge med 70 innskuddsplasser fordelt på følgende breddemeter:
2,5 meter
3 meter
3,5 meter
4 meter
4,5 meter
6 meter

Bergstø båthavn
Privatisert i 2002, men tildeler båtplasser fra kommunal venteliste.


De fleste brygger har tilgang på ferskvann.
Dette er påkoblet i perioden 01. april- 01. november. ( Det tas forbehold om det blir frost).

 

Hvordan endre informasjon på Havneweb

 • Gå inn på Havneweb.no
 • Velg "logg inn"
 • Ved førstegangs innlogging " velg gjenopprett passord" og følg videre instrukser.
  Du bruker mobilnummeret som du oppførte da du søkte om båtplass. 
 • Du vil nå komme inn på "Min side" på Havneweb.

Hvis du ikke får logget inn med ditt mobilnummer, står du enten oppført uten mobil eller med et gammelt nummer. Send da en mail til Smabathavn@lillesand.kommune.no med navn, adresse og riktig mobilnummer så vi får registrert dette. Etter at du har fått tilbakemelding fra oss, kan du logge inn.


På Min side kan du blant annet gjøre følgende:

 1. Oppdatere brukerinformasjon
  Trykk "Endre brukerinfo" for å endre/oppdatere adresse, mobilnr, epost osv.
   
 2. Endre ønsket lokasjon/plasstype på venteliste
  Trykk "Gå til Lillesand Havn" 
  Ved førstegangs innlogging må du godta samtykkeerklæring.
  Trykk "Endre venteliste"
  Trykk på "Fast plass"  hvor du ser antall dager/år på ventetid. 
  Du kan nå endre dine ønsker.
  Ved å holde pilen over knappen " i " ved ønsket plasstype, så vises det hvilke lokasjon denne finnes på.
  Plasstype/breddemeter er oppgitt senter til senter på uterigger/fortøyningsbom.
  Husk å lagre.

  Knappen "Legg til på venteliste" brukes kun dersom du skal  inn på ny venteliste, som for eksempel om man skal søke på sesongplass i tillegg til fastplass.
   
 3. Endre eller legge til båt
  Om du logger inn fra PC, så vil du få opp en meny på venstre side – her velger du «båt og båtplass».
  Om du logger inn via mobil, så går du på «meny» øverst til høyre og velger her «båt og båtplass»

Søke fast kommunal båtplass

For å søke på kommunal båtplass gjøres følgende:
Logg inn på Havneweb.no
Velg "Søk båtplass"
Velg "Fast plass" ( "Leieplass" er kun for sesongleie)
Etter at du har logget på med din mailadresse velger du antall breddemeter. Breddemeter er oppgitt senter til senter på uterigger/fortøyningsbom.
Merk at du må holde musepeker over infoknappen for å se hvilke breddemeter som finnes på de forskjellige lokasjonene.
Det kan hakes av på flere alternativ, men ønsker for båtplass må være reelt. Ref. § 2 og 9 i Småbåthavn tildelingsreglement.
Etter at ønsket båtplass, brukerinformasjon og samtykkeerklæring er fylt ut, husk å trykk på knappen "søk om plass"nederst på siden.

Det er på nåværende tidspunkt ingen ledige kommunale båtplasser i Lillesand.
For å stå oppført på venteliste, må det betales kr 500 i et engangs ventelistedepositum. Giro blir sendt fra vårt regnskapskontor, Struktur1.
Giro må betales innen betalingsfrist, ellers blir kunden slettet fra ventelisten.
Alle kan søke plass i kommunale båthavner, men kommunens innbyggere prioriteres.

 

Sesongleie småbåtplasser

For deg som ønsker å sesongleie

Du kan kun søke sesongleie av kommunal båtplass for én sesong av gangen (Bergstø båthavn er ikke kommunal båthavn, og vi har derfor ikke sesongleie på denne).
En sesong varer fra 15. mars til 15. november.
Ledige sesongplasser kunngjøres i Lillesandsposten samt på kommunens innbyggerportal i første del av januar hvert år.
Merk at det er egen venteliste for sesongleie. Det kan ikke reistreres på "venteliste for fastplass" at en ønsker sesongleie.
Du søker sesongleie følgende måte:

 • Gå inn på Havneweb.no for å søke om sesongplass innen 20.januar gjeldende sesong.
 • Trykk "Gå til Lillesand havn"
 • Trykk "Endre venteliste" og deretter "Legg til på venteliste"
 • NB: Trykk på "Velg type" og huk av på «Leie plass» 
 • Velg ønsket størrelse/breddemeter og lokasjon. Her kan du hake av flere valg. Plasstype/breddemeter er oppgitt senter til senter på uterigger/fortøyningsbom.
  Ved å holde musepeker over infoknappen kan du se hvilke breddemeter som finnes på de forskjellige lokasjonene.
 • Husk å trykk "lagre" for at søknad skal bli registrert.

Ventelisten for de som ønsker å sesongleie blir slettet etter at de ledige plassene er tildelt. Det må søkes på ny igjen for hver sesong, og dette kan tidligst gjøres 1. mars året før ønsket sesong.
Ledige plasser tildeles innen 06.02.2024. Om du ikke har blitt kontaktet av kommunen innen denne datoen, har du ikke blitt tildelt sesongplass.
Tildelingen skjer etter vedtatt reglement.


Til deg som har fast båtplass og ønsker å sesongutleie

Du kan leie ut båtplassen din i inntil 3 sesonger via Lillesand kommune. En sesong er fra 15. mars til 15. november
Velger du å leie ut plassen din, vil dette gjelde hele hele sesongen.

Merk at plassen må registreres på ny for hver sesong du ønsker å leie den ut. 

Registrering av båtplass til leie, gjøres ved å logge på Havneweb.no innen 01.01. før gjeldende sesong. Plasser som settes til leie etter denne datoen, vil ikke bli sesongutleid.

Plassen settes til leie på følgende måte:

 • Logg inn på Havneweb.no 
 • Det logges inn med mobilnummeret du oppførte da du søkte om båtplass.
 • Trykk "Gå til Lillesand havn"
 • Se under "båtplass" - Trykk «Vis båtplass»
 • Her velger du å gjøre båtplass tilgjengelig for utleie

Sesongplasser til leie kunngjøres i Lillesandsposten og på innbyggerportalen i første del av januar hvert år.
Lillesand kommune foretar sortering av interesserte etter gjeldende reglement, og ledige plasser tildeles innen utgangen av januar.
Båtplasser som blir markert til sesongleie etter 01.01. for gjeldende sesong, blir ikke fremleid.
Båtplasser som ikke blir leid ut for sesongen, må betales av opprinnelig leietaker.
Merk at leietakere på Nye Kokkenes har eget reglement for sesongleie - se punkt 2.2 i avtale om leie av båtplass.

 

 

 

 

Overføring av kommunal båtplass

En båtplass kan overføres innad i familien til ektefelle/samboer eller barn i rett opp- eller nedstigende linje dersom vedkommende ikke disponerer kommunal båtplass fra før. Søknad på dette sendes snarest til kommunen på skjema nedenfor. Det er viktig at både den som har båtplass og den som skal overta båtplassen, fyller ut hvert sitt skjema. 

Her er søknadsskjemaet.

Ved tildeling av båtplass må båten være registrert på søker og tydelig merket. Registrering skal være i orden 30 dager etter tildeling. 

Ventelister

​Ventelisteplassen som vises i Havneweb er ikke reell. Programvaren kan foreløpig ikke tilpasses kommunens retningslinjer for venteliste.
Innbyggere i Lillesand skal prioriteres foran utenbysboende, dette i samsvar med reglement vedtatt i bystyret.
Selv om flere utenbysboende er registrert høyt på ventelisten på grunn av lang ansiennitet, vil de måtte rykke ned på listen fordi innbyggerne i kommunen skal prioriteres.

 

Om innskuddplasser Nye Kokkenes

Ved Nye Kokkenes småbåthavn er det 70 plasser på flytebrygge.
Ved disse plassene må man betale innskudd i tillegg til ordinær årsleie. Engangsinnskuddet er satt til kr 30 000,- per netto breddemeter.
Merk at Nye Kokkenes har egenspesifiserte regler i kontrakt med Lillesand kommune.
For forhold som ikke er spesifisert i avtalen, gjelder til en hver tid oppdatert Uteleireglement for kommunale småbåthavner i Lillesand.

Netto breddemeter Innskuddpris
2,5 meter kr 75 000,-
3,0 meter kr 81 000,-
3,5 meter kr 96 000,-
4,0 meter kr 120 000,-

Ved oppsigelse av båtplassen, innen 1. mars for påfølgende sesong, blir innbetalt innskuddspris tilbakebetalt til leietaker. 

 Ta kontakt via kommunetorget tlf. 37 26 15 00 for mer informasjon. 

Vinteropplag - småbåter

Kontaktpersoner:
Tingsaker: Lillesand Motorbåtklubb v/Arvid Sørbø Tlf 37 27 16 02
Kokkenes: Lillesand seilforening