Målgruppe

Velferdsteknologi kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Trygghetsalarm

Alarmen er på størrelse med et lommeur og den bærer du på deg i hjemmet. Hvis du får behov for hjelp trykker du på alarmen og blir koblet direkte til Responssenteret på Valhalla Helsesenter i Kristiansand. Hvis det er behov for uttrykning er det hjemmesykepleien som rykker ut. 

Her finner du mer informasjon om responssenteret.

Det er også mulig å koble opp ulike typer sensorer til trygghetsalarmen, som for eksempel dør-/vindussensorer eller fallalarm. Dette er sensorer som gir alarm når den blir utløst aktivt eller passivt. Det er også mulighet for å koble trygghetsalarmen direkte til pårørende hvis det er ønskelig.

Elektronisk dørlås (e-lås)

Alle som mottar trygghetsalarm vil også få montert elektronisk dørlås sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen vanlige nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon som kun brukes av autorisert helsepersonell.