Målgruppe

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som bor hjemme, eller oppholder deg i Lillesand kommune og har behov for:

  • Nødvendig helsehjelp
  • Opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter
  • Omsorg ved livets slutt

Hva består tjenesten av?

Tjenestene kan innebære:

  • Innsatsteam
  • Velferdsteknologi
  • Tilrettelegging og hjelp til egenomsorg
  • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
  • Matombringing
  • Medisinering, sårbehandling m.m

Slik søker du om tjenesten

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Slik søker du om tjenesten.