Bakgrunn

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Eier du en gammel oljetank som begynner å lekke, risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer på oljefri.no.

Slik fjerner eller sikrer du oljetanken

Skaff informasjon om hvor tanken din ligger. Finn tanken, grav opp og rens. Vi anbefaler at du bruker et godkjent firma til tømming/rensing. Firmaet håndterer brennbart avfall på en sikker måte og sørger for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. Se oljefri.no for aktuelle firma.

Hvis tanken ikke kan fjernes, skal det dokumenteres at den er sikret. Tanken skal rengjøres, fylles og påfyllingsrør må fjernes. Hvis du velger å gjøre jobben selv så skal innholdet håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til godkjent mottak. (Se under for tips til hvordan du kan dokumentere jobben.)

Send melding til kommunen på dette skjemaet. Legg ved dokumentasjon. Hvis du bruker et firma kan de besørge dokumentasjon og innsending. 

Tips for å identifisere hvor tanken ligger plassert

Hvis huset ditt er fra 1965-1980 er det sannsynlig at det kan være en nedgravd oljetank på eiendommen. Se etter påfyllingsrør for fyringsolje og luftespir. Vanligvis to stålrør som står plassert inntil husveggen. Tanken ligger ofte nedgravd i nærheten av disse for å unngå for lange rørstrekk.

Let i kjelleren etter liten dagtank/fyrkjele. Det vil være en rørforbindelse fra disse til hovedtanken som enten er nedgravd ute eller støpt inne. Følg rørene for å forsøke å lokalisere fyringsoljetanken. Se etter avkappede rørstusser eller kuttede rør langs grunnmuren på huset. Tanken kan enten være nedgravd i hagen, under asfalt/belegningsstein, støpt inne i mur eller noen ganger inne i huset.

Kontakt et firma som mottar olje og spesialavfall, eller driver med tankrens for å ta befaring på området.

Hvordan dokumentere arbeid gjort på egenhånd

Tøm og rens tanken. Innholdet må håndteres forskriftsmessig og forsvarlig. Vær obs på brann og eksplosjonsfaren og ikke bruk varme eller gnistskapende verktøy ved åpning av tanken.  Ta bilder underveis for å dokumentere arbeidet.

Levér tom og rengjort tank til godkjent mottak. Tanken kan leveres LiBiRs anlegg på Knudremyr i Lillesand. Be om å få veiekvittering ved mottaket for å dokumentere at tank og eventuelle restprodukt er levert. Blir tanken liggende i bakken må den fylles for å sikre at den ikke kollapser og påfyllingsrør må fjernes. Ta bilder for å dokumentere fylling og at rør er fjernet.

Send melding til kommunen på dette skjemaet. Legg ved dokumentasjon.