Hvem tømmer anlegget mitt ?

Det er Norva24 Sørmiljø utføre tømming av private slamanlegg i Lillesand

https://norva24.no/avdeling/sormiljo/

 

Når tømmes anlegget mitt

Tømmingen av anleggene vil starte opp i våren 2024 og forsett gjennom sommeren og høsten.

Tømmefrekvens

Anleggseier plikter å innordne seg etter fastsatt tømmefrekvens:

Tette tanker 
Tømmefrekvens settes i utslippstillatelse ut fra innhold og størrelse, men minimum en gang i året.
Minirenseanlegg
I henhold til godkjenningsordningen for minirenseanlegg.
Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann
Hvert tredje år.
Slamavskillere som også inneholder svartvann
Hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsbolig.

Gebyr

Gebyrer for slamtømming faktureres sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene. Abonnenten velger selv om man ønsker mnd eller kvartalsvis fakturering. 

Gebyret består av et fast årlig abonnementsgebyr, samt et gebyr for ordinære tømminger av anlegget. 

Det kommer tillegg i gebyrene for ekstra tjenester som:
- Ekstratømming av anlegg
- Tømming via sjøvei
- Oppmøte uten å få tømt
- Tillegg for utrykning til akutte nødoppdrag

Lillesand kommune tilbyr også tømming av utedo og tørrtoalett

Pga. omlegning av systemer i forbindelse med overføring av slamtømming, vil  første faktura bli sendt ut i mai, med forfall 20 juni 2024.  

Følg lenken for å se priser på gebyr https://pub.framsikt.net/2024/lillesand/bm-2024-gebyr2024

Mitt anlegg har ikke blitt tømt som vanlig

Ta kontakt på postmottak på:
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Ved akutte situasjoner ringes Norva24 på tlf. 38003800

Anlegg med slamtørkere

Tørrslam skal fjernes av autorisert servicepersonell i forbindelse med service på anlegget. 
Det er opp til anleggseier selv å velge hvordan de skal kvitte seg med tørrslammet, forutsatt at det gjøres på en korrekt og miljømessig forsvarlig måte.