Hvorfor må eiendommen min kobles til offentlig avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig for å oppfylle statens krav for å motvirke forurensning. Et av kravene er å oppnå god miljøtilstand langs kysten og i alle vann innen 2021.

En viktig del av dette arbeidet er å sikre at minst mulig avløpsvann havner i sjøer og vassdrag. Derfor pålegges tilkobling til offentlig avløpsnett der det er mulig. Dette hjemles i Plan- og bygningsloven §§ 27-2.

Jeg har fått pålegg - hva gjør jeg nå?

Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør og be om et pristilbud på det arbeidet som må gjøres. Det er lurt å innhente pristilbud fra flere firmaer. Ta kontakt med naboene dine. Det kan lønne seg å få et felles pristilbud. Du kan også undersøke med naboer om det allerede finnes en privat avløpsledning som fører til kommunalt nett, og mulighet for å koble til denne.

Kommunen har ikke mulighet for å vurdere den enkeltes økonomi i slike saker, og det er ingen tilskuddsordning ved pålegg om tilkobling til avløpsnettet. 

Les mer om å koble til vann og avløp.

Kan jeg klage?

Du kan sende en skriftlig uttalelse til kommunen innen tre uker etter at du har mottatt forhåndsvarsel. Uttalelsen sender du til postmottak@lillesand.kommune.no eller med posten.

Du kan klage på pålegget innen tre uker etter at du har mottatt brev om vedtak. Klagen sender du til postmottak@lillesand.kommune.no eller med posten.

Vedtak om tvangsmulkt

Hvis vi ikke hører fra deg etter å ha sendt forhåndsvarsel og pålegg, følger vi opp saken med vedtak om tvangsmulkt. Du kan klage på vedtak om tvangsmulkt.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål, kontakt saksbehandler. Du finner navnet på brevet fra kommunen.