Bestilling av vigsel

Merk: Frist for å melde inn ønske om vigsel er senest 30 dager før vigselen skal finne sted.  Prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/ legges ved søknaden. 

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Dersom prøvingsattesten vil være eldre enn 4 måneder på tidspunktet for vigselen, må dere skaffe ny gyldig prøvingsattest. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Dere kan tidligst gifte dere 3 dager etter at vi har mottatt gyldig prøvingsattest. Vi bekrefter ikke tidspunkt før gyldig prøvingsattest er mottatt.

I januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. 

 

Hva koster det?

Borgerlig vielse er gratis for kommunens innbyggere, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge (jf. ekteskapsloven § 12 a).

Lillesand kommune tilbyr også vigsler til brudepar som er folkeregistrert i andre kommuner; disse belastes med et gebyr på kr. 1.000,-. 

Vigsel utenfor kommunens ordinære lokaler og/eller ordinær tid for vigsel, må brudeparet betale selv. For disse vigslene belastes brudeparet for kr. 2.000,- for å dekke meromkostninger.

Ukedager for vigsler

Lillesand kommune gjennomfører vigsler fredager mellom kl. 12.00-15.00, men det er mulig å forespør andre dager.

Merk at det ikke er mulig med vigsel på lørdager fra 20. juni til 20. august, og det holdes helt stengt for vigsler de tre siste ukene i juli.

Sted og rom for vigsler

Lillesand kommune holder vigsler på rådhuset i bystyresalen. Bystyresalen er tilgjengelig for personer som har behov for heis. Ønske om andre steder kan fremmes, men det vil være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Seremonirommet 

  • Lillesand kommune bruker en bestemt del av bystyresalen til vigsler. De som skal gifte seg er velkommen til å ta med seg gjestene inn til seremonien. Som standard er det sitteplass til ca 16 gjester. Øvrige gjester må påregne å stå.
  • Det er toaletter, garderobe og mulighet for å sitte ned og vente utenfor bystyresalen. 
  • Bordet som brukes til vigselen vil være enkelt pyntet med levende lys og tørkede blomster. Brudeparet kan selv invareta ekstra pynting, men må angi dette på forhånd i bestillingsskjemaet under "Andre opplysninger".

Seremonien

Under seremonien, som tar ca. 10 min., blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Dersom det skal serveres alkohol etter seremonien, må dette være søkt om på forhånd. Informasjon og søknadsskjema for skjenkebevilling

Fremmøte - Paret med følge må møte minst 15 minutter før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter. Som legitimasjon regnes gyldig pass eller førerkort utstedt i Norge.

Parkering - Kommunen har begrenset med parkeringsplasser på ukedager, annen parkering i sentrum må benyttes.

Vitner - To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. Vitner må medbringe legitimasjon som må vises før seremonien starter. Som legitimasjon regnes gyldig pass eller førerkort utstedt i Norge.
 På virkedager kan Lillesand kommune stille med vitner. Dette angis i bestillingsskjemaet.

Språk - Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Kunstnerisk innslag - Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. CD-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, angir dere dette i bestillingsskjemaet.

Vigslere i Lillesand kommune

Einar Holmer-Hoven - ordfører
Oddbjørn Kylland - varaordfører
Guri Ulltveit-Moe - kommunedirektør
Lene Holtskog - kommunalsjef
Ingvill Ohr - kommunalsjef
Lene Egeberg - seniorrådgiver 
Britt Ragnhild Berg - kommunejurist