Smedmyra dagsenter

Smedmyra dagsenter er et arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemning. Dagsenteret gir tilbud til voksne personer i kommunen som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstilbud.

Dagsenteret gir arbeid og opplæring innenfor disse aktivitetene:

  • kjøkken/kantine
  • keramikkverksted
  • vev og søm
  • vedproduksjon
  • bår/fiske
  • makulering
  • påfylling av hundeposer rundt i kommunen
  • dramagruppe

Det blir også drevet sosial trening og trening i dagliglivets ferdigheter.

Smedmyra dagsenter på Facebook.

Botilbud

Lillesand kommune drifter 5 bofellesskap og en avlastningsbolig. Avlastningsboliger tilbyr dag-/kveld-/døgnavlastning til familier med særlig krevende omsorgsoppgaver. Foreldre/foresatte søker om avlastning.

Vi legger vekt på opplæring og bistand tilpasset den enkeltes ressurser. Vårt mål er å fremme trivsel og livsglede, ønsker og behov for våre beboere.