Slik behandler vi søknaden din

For søknader som behandles av Enhet for tjenestetildeling kan du forvente følgende:

  • Vi tar en samtale med alle nye brukere, og dersom det er endringer ditt i tjenestebehov. Det er viktig for oss å utrede ditt behov i samarbeid med deg som søker - Hva er viktig for deg?
  • Ditt behov for tjenester utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Tjenestebehovet utredes med respekt for, og med utgangspunkt i dine ressurser, ditt ansvar for eget liv og den livsfasen du befinner deg i.
  • Du informeres og veiledes om eventuelle andre tjenester som kan bidra til selvhjelp.
  • Vi har taushetsplikt og alle opplysninger om deg behandles på en måte som sikrer ditt personvern.
  • Når søknaden er behandlet, sendes skriftlig svar til deg som søker. Vedtaket begrunnes og vi spesifiserer hva du får bistand til.
  • Informasjon om vedtaket gis til avdelingen som skal gi deg tjenesten. Denne eller disse har ansvar for iverksetting og oppfølging av vedtaket.