Dagsen:

Dagsen skal gi deltakerne en meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse ved å komme seg ut i frisk luft og arbeide to - tre dager i uken. Dagsen jobber for at deltakerne på kort eller lang sikt kommer seg tilbake i arbeidslivet. Viktig stikkord for Dagsen er medvirkning, individuell oppfølging og naturen.

Åpningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 9.00-15.00.

Hva vi gjør på Dagsen:

  • Felle trær, rydde skog og produsere materialer
  • Hugge og pakke ved
  • Birøkting og honningproduksjon
  • Grønnsakshage
  • Setter teiner, fisker og sanker i naturen
  • Rydder søppel i fjæra

Dagsen kontaktperson: Gruppeleder Astrid Espseth, telefon: 93462652


Innrammingsverksted på Middelskolen:

I kjelleren på Middelskolen har Enhet for psykisk helse og rus eget innrammingsverksted. Tiltaket fokuserer på trivsel og mestring i arbeidshverdagen. Vi lager det meste innenfor rammene vi har. Vi arbeider med innramming og salg-.

Åpningstid: mandag kl 10-18, og onsdag kl 10-16.

Rammeverket kontaktperson: Arbeidsleder Endre Breivik, telefon: 90235339