Dagsen

Dagsen skal gi deltakerne en meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse ved å komme seg ut i frisk luft og arbeide. Vi har stort fokus på sosialt samvær. Vi lager og spiser et måltid i fellesskap.

Dagsen jobber for at deltakerne på kort eller lang sikt kommer seg tilbake til arbeidslivet. Vi jobber recovery orientert.

Viktig stikkord for Dagsen er medvirkning, individuell oppfølging og naturen. Dersom du har en interesse for å reparere en båtmotir, sykkel eller liknende, eller en drøm om å bygge noe, har vi et verksted hvor vi sammen med deg kan se på muligheter.

Dagsen evalueres jevnlig i samarbeid med brukere. Sammen skalper vi rammene for hva vi skal gjøre!

 

Hva gjør vi på Dagsen:

  • Felle trær, rydde skog og produsere materialer
  • Hugge og pakke ved
  • Birøktning og honningproduksjon
  • Grønnsakshage
  • Sette teiner, fisker og sanker i naturen
  • Rydder søppel i fjæra
  • Verksted

​Dagsens kontaktperson:
Gruppeleder Astrid Espeseth, telefon 934 62 652

Innrammingsverksted på Middelskolen

I kjelleren på Middelskolen har Enhet for psykisk helse og rus eget innrammingsverksted. Tiltaket fokuserer på trivsel og mestring i arbeidshverdagen. Vi lager det meste innenfor rammene vi har. Vi arbeider med innramming og salg-.

Åpningstid: mandag, tirsdag og onsdag kl. 0830-1400

Rammeverket kontaktinfo:
Tlf. 90235339

Tlf. Marit: 90792308
Tlf. Anne: 47255313
Mail: rammeverket.lillesand@gmail.com