Kriterier for tildeling

 • Idrettslig aktivitet prioriteres framfor ikke-idrettslig
 • Barn og unge prioriteres framfor voksne
 • Organisert aktivitet i regi av idretten prioriteres framfor private grupper
 • Konkurranseidrett som kun foregår innendørs blir prioritert
 • Lag og foreninger kan miste treningstid ved at de gjentatte ganger ikke benytter tildelte treningstider

Tilgjengelige gymsaler og haller

 • Møglestuhallen – ballhall og svømmehall
 • Holtahallen
 • Høvåghallen
 • Turnhallen
 • Gymsal Tingsaker skole
 • Gymsal Borkedalen skole

Slik søker du

Søknad sendes innen kunngjort frist. (Se søknadsskjema under)