Fysioterapi til voksne

Tjenesten er til deg som er over 18 år som er i risiko for eller har vansker med å mestre/utføre aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom og/ eller skade.

Fysioterapeutene som er ansatt i Lillesand kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig.

Vi jobber sammen med deg for å forebygge, bedre og bedlikeholde din funksjonsevne gjennom:

  • Gruppeaktiviteter
  • Individuell trening
  • Å bistå deg i å nå dine mål i din rehabiliteringsprosess.

Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for deg.

Vi jobber også med vurdering/tiltak for deg som bor på institusjon.

Ergoterapi til voksne

Tjenesten er til deg som er over 18 år som er i risiko for eller har vansker med å mestre/utføre aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom og/ eller skade.

Ergoterapeutene i Lillesand kommune har som mål at du skal få mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagslivet.

Vi jobber sammen med deg ved:

  • Å kartlegge dine ønsker og muligheter for aktivitet.
  • Trening på ferdigheter gjennom aktiviteter i dagliglivet.
  • Vurdere tilrettelegging av dine omgivelser, bolig, fritidsarena.
  • Bistå deg med råd og veiledning i forbindelse med søknad om tekniske hjelpemidler

Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for deg.

Vi jobber også med vurderinger/tiltak for deg som bor på institusjon.