Hvem søker om ledsagerbevis?
Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis. Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager.

Hva skal til for å få ledsagerbevis?
For å søke om ledsagerbevis, må du kontakte kommunen du bor i. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres

Hvordan fungerer ledsagerbevis?
Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Ledsagerbevis kan brukes så og si overalt, både i egen kommune og i resten av landet. Det er noen få kommuner som ikke har innført ordningen, og i slike kommuner er det få arrangører som aksepterer kortet. Du kan dessverre ikke forvente at kortet gir rabatt i utlandet, ihvertfall ikke utenfor Norden

Kan man bruke ledsagerbevis på fly?
Dersom du trenger hjelp med ombordstigning må du bestille assistanse. Ledsagerbeviset gjelder for alle innenlandsflighter og reiser innad i Schengenområdet. Hvis du skal reise utenfor Schengen kan du kun ha med ledsager fram til grensekontrollen og ikke helt ut til gate.

Hvem har rett på ledsager?
Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Hovedregelen er at man dekker reisen for én ledsager. Ved innleggelse og utskrivning på sykehus kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reisen

Søke på ledsagerbevis
I skjemaet under kan du søke på ledsagerbevis.
Merk at det også trengs bilde i passfoto-størrelse for å få ledsagerbevis.