Forebyggende tjeneste til personer over 18 med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet.

Enheten  samarbeider med Frisklivssentralen om en rekke mesteringskurs - les mer her.