Hvem kan søke?

  • Du må være over 18 år og ha vært bosatt i Lillesand kommune de siste 2 årene.
  • Du må først prøve å skaffe bolig selv, enten på egenhånd eller med privat eller offentlig bistand. Det du gjør for selv å skaffe bolig i det private markedet må dokumenteres.
  • Du må være uten fast bolig, stå i fare for å miste bolig eller ha en uegnet bosituasjon.
  • Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt ved hjelp av kommunale hjelpetiltak.

Hvordan søke?

Fyll ut skjema og send søknaden til boligkontoret.

Lenke til søknadsskjema

Boligkontoret kan hjelpe til med å skrive søknad. 

Dersom du får innvilget søknaden, vil du enten få skriftlig tilbud om bolig eller skriftlig tilbud om å bli satt på venteliste til en egnet bolig blir ledig.

Dersom du får avslag på søknaden, vil du få et skriftlig avslagsbrev med mulighet for å klage på beslutningen.

Hvordan bytte kommunal bolig?

Søknad om søknadsbehandling foregår på samme måte som da du søkte første gang. (Se Hvordan søke.)

Dersom du får søknaden innvilget, plikter du å betale husleie i henhold til leieavtalen. I tillegg må boligen og tilhørende arealer være tømt, rengjort og nøklre levert før husleie stoppes når du flytter ut.

Hvordan forlenge leiekontrakten?

I god tid før kontrakten din løpet ut, kan du søke om ny kontraktstid med kommunen. Du søker på samme måte som ved første gangs leie. (Se Hvordan søke).

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller behov for å melde ifra om feil eller mangler ved boligen, kontakter du ETD (Enhet for teknisk drift) v/ kontaktperson  ellinor.emanuelsen@lillesand.kommune.no eller sender henvendelsen til postmottak@lillesand.kommune.no

Alle henvendelser vil bli registrert i kommunens saksarkiv må være undertegnet av leietaker/kontraktspart eller registrert verge.