Retningslinjer

Kommunens retningslinjer  for salg, aktiviteter og utearrangementer skal gjøre det enklere for arrangementsledelsen å peke på områder som må ivaretas ved gjennomføringen, og å synliggjøre ulike lover og regler som må oppfylles. Ansvaret hviler fullt og helt på arrangementsledelsen, men det er et ønske fra myndighetene at denne veilederen skal bidra positivt under forberedelsene og ved internkontrollarbeidet.

Slik søker du

Du søker elektronisk - se skjema.