Retningslinjer

Kommunens retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer skal gjøre det enklere for arrangementsledelsen å sikre områder som må ivaretas ved gjennomføringen, bl.a. lover og forskrifter. Ansvaret hviler fullt og helt på arrangementsledelsen, og veilederen skal bidra positivt under forberedelsene og ved internkontrollarbeidet.
 

Slik søker du

Du søker elektronisk - se skjema under.