Retningslinjer

Kommunens retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer (se under) skal gjøre det enklere for arrangementsledelsen å sikre områder som må ivaretas ved gjennomføringen, bl.a. lover og forskrifter. Ansvaret hviler fullt og helt på arrangementsledelsen, og veilederen skal bidra positivt under forberedelsene og ved internkontrollarbeidet.
​Her finner du retningslinjer

Slik søker du

Du søker elektronisk - se skjema under.