Huseiers plikter

Som abonnent av kommunalt vann og avløp har du ansvar for bygningens sanitære installasjoner og private vann- og avløpsanlegg, inkludert ledningen fra bygningen til den kommunale hovedledning. Det er krav om 900 mm overhøyde mellom laveste monterte vannlås i bygning og topp hovedledning der stikkledningen er koblet til. Kommunen har ikke ansvar for ulemper eller skader på private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner, som skyldes svikt i det private avløpssystemet. Kommunen har heller ikke ansvar for tilbakeslag fra offentlige avløpsanlegg og skader som skyldes manglende vedlikehold og tilsyn av tilbakeslagsanordning i bygninger.

Alle abonnentene av vann og avløp må etablere tiltak mot oversvømmelse gjennom avløpsanlegget i bygninger som ikke tilfredsstiller kravet om 900 mm overhøyde. En autorisert rørlegger vil kunne bekrefte eiendommens overhøyde og informere om nødvendige tiltak for å beskytte seg mot oversvømmelse gjennom bygningens avløpssystem. For de som har installert tilbakeslagssikring er det viktig å ivareta vedlikehold i henhold til leverandørens anbefalinger.