Søknad om konsesjon

Saksbehandling

Kommunen skal behandle, registrere og bekrefte saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Om det som er oppgitt i skjema er i samsvar med kommunens opplysninger, vil skjema registreres og bekreftes gjennom svar og kvittering. Når bekreftelse er mottatt kan skjøte, hjemmelserklæring og andre nødvendige papirer sendes til kartverket for tinglysning.

Søknad om konsesjon lanbrukseiendom

Hvis eiendommen er bebygd, og større enn 100 dekar eller har den mer en 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring LDIR-360 brukes.

Da må søknad sendes til Landbrukskontoret i Lillesand/Birkenes kommune, som ligger i Birkenes kommune. Trykk her for informasjon.