Byggesaksveiledning

Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Krise- og vakttelefoner

Brann 110
Politi  112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
Barnevernvakt  38075400
Alarmtelefon for barn og unge  116 111
Tannlegevakt i Aust-Agder 911 84 730
Brøyte- og strøvakt - etter kommunens åpningstid 993 61 500
VA-vakt (vann og avløp) - etter kommunens åpningstid 976 91 072
Viltnemnda   37272878/ 91373755/ 37274189/ 91608208
Agder krisesenter for kvinner 38102200 
Agder krisesenter for menn 913 66 524
Mattilsynet 06040

Ansatte

(Det vil komme en oversikt over ansatte, men dette arbeider vi med fortsatt.)