Vakt og krisetelefoner for Lillesand kommune

Brøyte og strøvakt: tlf. 993 61 500

Vann og avløp: tlf. 976 91 072

Skipsanløp: tlf. 37 27 00 11 // 900 69 774

Legevakt: tlf. 116117

Barnevernsvakt: tlf. 38 07 54 00

Tannlegevakt: tlf. 911 84 730

Krisesenter for kvinner:  tlf. 38 10 22 00

Krisesenter for menn: tlf. 913 66 524

NAV nødtelefon: 922 65 581

Offentlige etater

Brann: tlf. 110

Politi: tlf. 112

Ambulanse: tlf. 113

Påkjørsel av dyr (politi): tlf. 02800

Mattilsynet: tlf. 22 40 00 00