Hva brøyter og strør vi?

Vi brøyter gang- og sykkelveier, fortau og tilhørende bilveier fortløpende. Bratte bakker og strekninger i tilknytning til skoler og bussruter blir prioritert.

Vi prøver å brøyte fortauer samtidig med veiene. Gater i sentrum strøs etter behov av kommunen.

Snuplasser og kryss skal brøytes slik at det er god plass og sikt for både personbiler, søppelbiler og andre.

Når og hvor brøyter vi?

Hovedregelen er at vi brøyter når det har snødd 5 cm og det fortsetter å snø.

Her finner du oversikt over de forskjellige brøyterodene i Lillesand kommune:
Lillesand sentrum
Høvåg
Justøya og Kjerlingland
Ågerøya
Vallesverd, Gåsetjønn og Urdalen

Ansvar for huseiere og bileiere

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei.

Husk: brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

Hjelp brøytebilen frem:

 • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er svært bred og trenger god plass.
 • Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
 • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet.

  Huseieres ansvar for brøyting og snørydding:
   
 • Som hus-/ gårdeier i sentrum har du ansvar for å rydde fortau for is og snø etter takras, samt å strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette står i politivedtektene .
 • Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper.
 • Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner på din private avkjørsel.
 • Du må fjerne snø slik at det mulig for renovasjonsmannskapene å komme frem til søppeldunkene på eiendommen din.
 • Du må ikke sette søppeldunkene slik at de hindrer brøytingen.
 • Du må brøyte din egen utkjørsel slik at det er god sikt for deg selv og andre som kjører forbi.

Strøgrus og feiing

Kommunen har kasser med strøgrus plassert flere steder i kommunen.

På våren starter vi feiing av kommunale veier så snart vi anser vinteren som overstått.