Korttidsopphold - målgruppe og kriterier

  • Du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon.
  • Du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
  • Du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå.
  • Du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål

Korttidsopphold er også et tilbud om intensiv omsorg og lindrende behandling i livets siste fase.

 

Avlastningsopphold - målgruppe og kriterier

For å søke om avlastningsopphold må du:

  • Være pårørende som yter omfattende og særlig tungende omsorgsarbeid
  • Trenge avlastning

Rehabiliteringsopphold - målgruppe og kriterier

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha:

  • Behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade.
  • Behov for vurdering av hjemmesituasjonen.
  • Potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeid om opplegget.