Hvem må ta tuberkuloseundersøkelse?

Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften:

  • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  • Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Hva er en tuberkuloseundersøkelse?

Tuberkuloseundersøkelsen består av en blodprøve og/ eller røntgenfotografering av lungene. Dette vurderes ut fra alder og oppholdets art. Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling. 

Slik får du tjenesten

​Kontakt helsestasjonen for mer informasjon.

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere.

Undersøkelsen er gratis.