Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utarbeidelse av; kommunedelplan for sykkel i Lillesand kommune

Det er et viktig mål i Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029 at all forventet vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Derfor har Lillesand kommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen, med prosjektleder fra Statens veivesen utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel i Lillesand kommune. Kommunedelplanen skal være et sentralt dokument i arbeidet med å utvikle sykkeltilbudet og øke sykkelfokuset.

Kommunedelplanen ble utarbeidet med en bred prosess, og planforslaget ble fremmet til sluttbehandling i Bystyret 22.04.2020.

Bystyret sende planforslaget tilbake til adminsitrasjonen for ytterligere utredninger. Det har ikke vært ressurser til å utføre tilleggsutredningene, men det er nå et ønske om å få vedtatt planforslaget.