FRISKLIVSRESEPTEN

 • ​Målgruppe: Personer som har økt risiko for eller allerede har en sykdom/ funksjonsnedsettelse, og som har behov for støtte og veiledning for å endre levevaner eller mestre helseutfordringer.
 • Innhold: Individuell helsesamtaler, gruppetrening (ute og inne) to ganger per uke, hvor den ene dagen temasamling i forkant.
 • Hovedfokus: Motivasjon, mestring, kosthold, fysisk aktivitet.
 • Oppstart: vår/høst
 • Tidspunkt: Ta kontakt for mer informasjon
 • Kurssted: Lillesand (12 uker)
 • Egenandel: 350,-kr

FRISK START

 • ​Målgruppe: Foreldre med barn i alderen 6 uker til 6 måneder.
 • Innhold: Tilbud ledet av fysioterapeut med fokus på samspill, mors helse og trening sammen med barnet.
 • Oppstart: Vår/høst
 • Kurssted: Tingsalen (10 uker)
 • Tidspunkt: Ta kontakt for mer informasjon
 • Egenandel: 350,- kr

STERK OG STØDIG

 • Målgruppe: Hjemmeboende seniorer 65+ som opplever endring i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner, og som har ikke hyppig falltendens, samt går uten ganghjelpemidler inne.
 • Innhold: Treningen ledes av sertifiserte, frivillige instruktører som instruerer i et forskningsbasert øvelsesutvalg og treningsoppsett. Instruktørene veiledes av fysioterapeuter.
 • Treningen foregår i sittende og gående med støtte til stol ved behov. Deltakerne må komme seg til/fra trening selvstendig.
 • Tirsdager: kl 9.30-10.30 og 10.30-11.30
 • Kurssted: Tingsalen
 • Påmelding: Kontinuerlig påmelding
 • Egenandel: 250,- kr per halvår

TANKEVIRUS

 • Målgruppe: Personer som plages med grubling, bekymring og for mange ubehagelige tanker.
 • Innhold: I løpet av kurset blir det presentert nye strategier, ved å legge merke til uønskede tanker og oppdage hva som kan være nyttige, for å håndtere ubehag.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart flere ganger i året
 • Egenandel: Ingen
 • Påmelding: fortløpende.

KURS I BELASTNINGSMESTRING (KIB)

 • Målgruppe: Personer som opplever stor belastning i livet, for eksempel familie- eller arbeids situasjon
 • Innhold: Få kunnskap om lære nye metoder og teknikker for håndtering av belastning.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: vår/høst
 • Tidspunkt: Ta kontakt for mer informasjon
 • Kurssted: Birkenes/Lillesand
 • Egenandel: 500,- (inkl. kurshefte)

KURS I DEPRESJONSMESTRING (KID)

 • Målgruppe: Personer som opplever nedstemthet og/eller depresjons-symptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevnen.
 • Innhold: Bli bevisst symptomene og få kunnskap/teknikker for å få en bedre hverdag og møte andre mennesker i samme situasjon.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: vår/høst
 • Tidspunkt: Ta kontakt for mer informasjon
 • Kurssted: Lillesand/Birkenes
 • Egenandel: 500,- (Inkl. kurshefte)

KURS I SINNEMESTRING

 • Målgruppe: Sinnemestringskurset er for personer som kjenner at de blir for sint på sine nærmeste, slik at de føler seg mindreverdige, blir usikre, redde eller får vondt, fysisk eller psykisk.
 • Innhold: Kunnskap om og lære teknikker som kan brukes til å kontrollere sinne. Deltakeren blir bevisst sitt ansvar for eget sinne. Finne alternative måter å reagere på.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart:vår/høst
 • Tidspunkt: Ta kontakt for mer informasjon
 • Kurssted: Lillesand/Birkenes
 • Ingen egenandel