FRISKLIVSRESEPTEN

 • Målgruppe: Personer som har økt risiko for eller allerede har en sykdom/ funksjonsnedsettelse, og som har behov for støtte og veiledning for å endre levevaner eller mestre helseutfordringer.
 • Innhold: Individuell helsesamtaler, gruppetrening (ute og inne) to ganger per uke, hvor den ene dagen temasamling i forkant.
 • Hovedfokus: Motivasjon, mestring, kosthold, fysisk aktivitet.
 • Oppstart: 27. februar
 • Mandager 09.30-10.30, torsdager 09.30-11.30
 • Kurssted: Lillesand (12 uker)
 • Egenandel: 350,-kr

FRISK START

 • ​Målgruppe: Foreldre med barn i alderen 6 uker til 6 måneder.
 • Innhold: Tilbud ledet av fysioterapeut med fokus på samspill, mors helse og trening sammen med barnet.
 • Oppstart: 25. januar
 • Kurssted: Tingsalen (10 uker)
 • Onsdager: kl 10.30-11.30
 • Egenandel: 350,- kr

STERK OG STØDIG

 • Målgruppe: Hjemmeboende seniorer 65+ som opplever endring i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner, og som har ikke hyppig falltendens, samt går uten ganghjelpemidler inne.
 • Innhold: Treningen ledes av sertifiserte, frivillige instruktører som instruerer i et forskningsbasert øvelsesutvalg og treningsoppsett. Instruktørene veiledes av fysioterapeuter.
 • Treningen foregår i sittende og gående med støtte til stol ved behov. Deltakerne må komme seg til/fra trening selvstendig.
 • Tirsdager: kl 9.30-10.30 og 10.30-11.30
 • Kurssted: Tingsalen
 • Påmelding: Kontinuerlig påmelding
 • Egenandel: 250,- kr per halvår

TANKEVIRUS

 • Målgruppe: Personer som plages med grubling, bekymring og for mange ubehagelige tanker.
 • Innhold: I løpet av kurset blir det presentert nye strategier, ved å legge merke til uønskede tanker og oppdage hva som kan være nyttige, for å håndtere ubehag.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: 26. Januar
 • Varighet: Torsdager kl. 17.00, 1,5 timer i 3 uker
 • Kurssted: Middelskolen 2. etg, Lillesand (3 uker)
 • Egenandel: Ingen
 • Påmelding: fortløpende.

KURS I BELASTNINGSMESTRING (KIB)

 • Målgruppe: Personer som opplever stor belastning i livet, for eksempel familie- eller arbeids situasjon
 • Innhold: Få kunnskap om lære nye metoder og teknikker for håndtering av belastning.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: 19. januar
 • Torsdager kl. 13.00-15.30
 • Kurssted: Birkeland (10 uker)
 • Egenandel: 500,- (inkl. kurshefte)

KURS I DEPRESJONSMESTRING (KID)

 • Målgruppe: Personer som opplever nedstemthet og/eller depresjons-symptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevnen.
 • Innhold: Bli bevisst symptomene og få kunnskap/teknikker for å få en bedre hverdag og møte andre mennesker i samme situasjon.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: 1. mars
 • Onsdager: kl. 12.30-14.30
 • Kurssted: Lillesand (10 uker)
 • Egenandel: 500,- (Inkl. kurshefte)

KURS I SINNEMESTRING

 • Målgruppe: Sinnemestringskurset er for personer som kjenner at de blir for sint på sine nærmeste, slik at de føler seg mindreverdige, blir usikre, redde eller får vondt, fysisk eller psykisk.
 • Innhold: Kunnskap om og lære teknikker som kan brukes til å kontrollere sinne. Deltakeren blir bevisst sitt ansvar for eget sinne. Finne alternative måter å reagere på.
 • Kurstilbud for innbyggerne i Birkenes- og Lillesand kommune
 • Oppstart: 8.februar
 • Onsdager 12.30-14.30
 • Kurssted: Lillesand (15 uker)
 • Ingen egenandel

 

NATURGRUPPA

 • Målgruppe: Personer som er motivert for å utfordre seg i en trygg frilufts-gruppe sammen med andre som er delvis eller helt ute av arbeidslivet.
 • Innhold: Turer i skog, hei, skjærgård og på topper. Man må kunne gå inntil 2 timer på sti/ulent terreng, samtidig vil det være tid for bål og nistemat. 14-15 ulike turmål i Birkenes, Grimstad, Høvåg og Lillesand. Muligheter for transport ved behov.
 • Trenger ikke forkunnskap/erfaring fra friluftsliv
 • Påmelding: Fortløpende.
 • Tirsdager kl. 09.00- ca. kl. 13.00 avhengig av turmål
 • Ingen egenandel