Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage- og skolemiljø

Barnehageloven slår fast at barnehager skal jobbe kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø. Utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering skal ikke godtas, og alle som jobber i barnehagen skal gripe inn når barn utsettes for slike krenkelser.

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom man har mistanke om at en elev ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

Lillesands barnehager og skoler vil jobbe kontinuerlig for at barnehager og skoler skal bidra til at Lillesand kommune får realisert sin målsetting om at kommunen er en god kommune å vokse opp i.