Fakturaspørsmål

Det er LiBiR som fakturerer for renovasjonen og tømming av slam i Lillesand kommune.Ta kontakt med LiBir dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.