Hvordan ser en syk fugl ut?

De mest vanlige symptomene til fugler som er smittet av fugleinfluensa er nedsatt skyhet, balanseproblemer, unormal vridning av hodet og vanskeligheter med å fly. Du kan se videoer av fugler med symptomene på fugleinfluensa på veterinærinstituttets nettsider.

Hva skal jeg gjøre om jeg ser en syke eller døde fugler?

Dersom du oppdager syke eller døde fugler, bør du i utgangspunktet unngå fysisk kontakt. Meld fra til Mattilsynet på deres skjema eller e-post innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no slik at de kan vurdere om det skal tas ut prøver fra fuglene.

Om du likevel må håndtere døde fugler kan du gjøre følgende:

Grav ned

Så lenge det ikke er registrert fugleinfluensasmitte i kommunen kan døde fugler heller graves ned. Det er viktig at fuglene graves så dypt ned at de ikke vil kunne graves opp igjen av andre dyr. Det er også viktig at du ikke graver ned fugl i myrområder eller nær en bekk.

Levere til miljøstasjon

I Lillesand skal ikke døde ville dyr i vanlig husholdningsavfall/søppelkasser. Døde fugler kan legges i dobbel plastpose og leveres til Knudremyr Miljøstasjon, Birkelandsveien 167 innenfor vanlige åpningstider hvor det deretter vil gå til forbrenning. Dersom du skal levere døde fugler ber vi om at du først henvender deg til personalet ved miljøstasjonen.

Sannsynlighet for at viruset skal smitte til mennesker anses som svært lav, men dersom du likevel må håndtere døde fugler, bruk engangshansker og munnbind. Fugleinfluensa kan smitte igjennom avføring og dråpesmitte. Vask hendene grundig med såpe og vann etterpå og kast utstyr som har vært i kontakt med dyret i restavfallet

Hvilken beredskap har kommunen?

Dersom et utbrudd med fugleinfluensa i Lillesand fører til større mengder med død fugl som må håndteres, har kommunens driftsavdeling og Skjærgårdstjenesten klargjort utstyr for å samle inn døde fugler og levere dem til forbrenning.