Hvem møter du på Avdeling for barn, unge og familie?

Familiesenteret er Lillesand kommunes psykiske helsetilbud for barn og unge opptil 18 år. Her
jobber det fire familieterapeuter med videreutdanninger både innenfor individualterapi og
foreldreveiledning. Familiesenteret samarbeider også tett med kommunepsykologen, som er
spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Kommunepsykologen deltar i samtaler sammen med
familieterapeut ved behov. I tillegg tilbyr kommunepsykologen samtaler til barn og unge med
symptomer på moderate til alvorlige psykiske lidelser og vurderer om det bør viderehenvises til
ABUP.

Vi tilbyr

Familiesenterets samtaletilbud består av familiesamtaler, foreldreveiledning, individualterapi til
ungdom og terapi med barn der foreldre er aktive deltakere i samtalene. Familiesenteret
samarbeider med bl.a. helsestasjon, skolehelsetjeneste, skoler, barnehager, PPT og
ungdomskontakter, og deltar i samarbeidsmøter ved behov.
I tillegg har familiesenteret foreldreveiledningskurs, grupper for barn som pårørende og
angstbehandlingsgrupper for barn og ungdom.

Slik kan du få tilbudet

Dersom man ønsker et samtaletilbud på familiesenteret, kan man ringe helsestasjonen og
familiesenterets resepsjon på 37261580. Man kan også få kontakt med familiesenteret via
helsesykepleier. Det trengs ingen henvisning fra fastlege. Vanligvis er det foreldre som tar
kontakt med familiesenteret, men ungdommer som er over 16 år kan ta kontakt selv. Tilbudet er
gratis.