Hvem møter du på Familiesenteret?

Vi er fire familieterapeuter som jobber på familiesenteret, med lang erfaring i arbeid med barn og familier. Vi som arbeider på Familiesenteret har taushetsplikt.

Vi samarbeider med helsestasjon, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager dersom familien ønsker det. Vi videreformidler også kontakt med andre instanser i hjelpeapparatet. Familiesenteret har også et tett samarbeid med A-BUP.

Familieterapeutene arbeider også i skolehelsetjenesten, sammen med helsesykepleier og fysioterapeut, som en del av kommunens forebyggende helsetilbud til barn og unge.

Vi tilbyr

  • Samtaler med foreldre og barn, unge
  • Foreldreveiledning
  • Familieterapeutiske samtaler
  • Grupper for barn som er pårørende
  • Samtaler med familier og barn, der barn er etterlatte.

Slik kan du få tilbudet

Du kan ta direkte kontakt via helsestasjonens resepsjon og be om en timeavtale. Med andre ord så trenger du ikke henvisning fra lege eller andre instanser. 

Tilbudet koster ingenting.