Marishei bofelleskap er heldøgnsbemannet, og har 24 tilgjengelige boenheter.

Hver enhet inneholder soverom/oppholdsrom, og en liten uteplass.

 

Bofelleskapet består av tre fløyer: Lundemoen, Lofthus og Fagertun, som hver har 8 rom.

Hver fløy har felles stue/kjøkken, hvor det er felles bespisning for de som ønsker det.

Husleien inkluderer renhold, tv, internett, leie av sengetøy og håndklær/kluter

 

Tilbudet er for mennesker med behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, hvor disse ikke lenger kan ivaretas i egen bolig.

Boenhetene leies ut av Lillesand kommune, og tildeles av Enhet for tjenestetildeling etter behov.