For å nå deg som innbygger

www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon (nasjonalt kontaktregisteret) anbefaler vi  deg å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse.

Dersom du en eller annen gang har logget inn på en offentlig tjeneste via ID-Porten finnes du i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Ønsker du ikke å motta digital kommunikasjon fra det offentlige må du slette deg: https://www.norge.no/nb/digital-borger/slett-kontaktinformasjon

https://varslemeg.no et tilleggsregister som du benytter dersom du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

For å nå bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken https://varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Varsling av hele kommunen - befolkningsvarsling

Hvis vi under spesielle omstendigheter har behov for å varsle alle som bor i kommunen, sender vi bare én melding til hver husstand. Meldingen sendes til husstandens referanseperson; den som er registrert med såkalt Personkode 1 i Folkeregisteret.

Referansepersonen er i ektepar mannen, i samboerpar kvinnen og i registrerte partnerskap eldste partner. I andre tilfeller er referansepersonen den eldste i husstanden eller familien. Les mer her om personkoder. Dette gjør vi for å begrense antall meldinger, og dermed kunne gjennomføre en varsling til hele kommunen i løpet av kortest mulig tid.

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen og 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er ditt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Denne oppføringen gjelder for den adressen du er registrert med i Folkeregisteret.

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her.

Hemmelig nummer. Blir du varslet likevel?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

 

Du bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på din adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Tilleggsadresser som du ønsker varsler for?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom.

Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
  • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn.
  • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" på siden https://varslemeg.no klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
  • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.