Lillesand bystyre vedtok Digitaliseringsstrategi 2017-2020 i møte 21. juni 2017 (BS 071/17). Denne strategien er sammen med nasjonale føringer for digitalisering fra Regjeringen, Stortinget og KS, grunnlag for kommunens arbeid med digitalisering. En ny digitaliseringsstrategi skal behandles politisk i løpet av vinteren 2020-2021.

Alle deler av kommunens organisasjon er involvert i det konkrete arbeidet med digitalisering. De siste årene har det vært et målrettet arbeid med digitalisering av manuelle prosesser. Papirarkiv og fysisk post er i all hovedsak blitt erstattet med digitale arkiv og digital post. Innbyggerne har fått tilgang til "Min Side" via innbyggerportalen, med blant annet informasjon om eiendom. Innbyggere som har barn i kommunal barnehage eller skole kommuniserer digtalt via app eller nettside. Våre eldre har digitale trygghetsalarmer, og mange har fått eLås som gir økt trygghet ved at hjemmetjenesten enkelt kan låse seg inn dersom brukeren har behov for hjelp. Kommunen har også en smart by-satsing som i begynnelsen har handlet om å automatisk hente temperatur og vannkvalitet fra en rekke vann, og om sensorer som viser ledige plasser på bobilcampen.

Se mer via lenkene i undermenyen.