Svangerskap og fødsel - hva vi bidrar med

Jordmor kan også gi veiledning om seksualitet, prevensjon og kvinnehelse. Er graviditeten ikke planlagt og du trenger veiledning, kan jordmortjenesten hjelpe deg, eller du kan kontakte veiledningskontoret Amethea.no

  • Helsekontroller for gravide. Partner er velkommen.
  • Livsstil, kost og levevaner
  • Hjelp til endringer som snus- og røykeslutt
  • Psykisk helse og samtaler rundt din livssituasjon
  • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen
  • Foreldreforberedelse og hvordan bli kjent med barnet i magen
  • Fødselsforberedelse med fokus på mestring, valgfrihet og trygghet
  • Ammeforberedende undervisning
  • Fødsel og foreldreforberedende kurs
  • Etterkontroll etter fødsel

Barseltid - hva vi bidrar med

Jordmor tilbyr barselbesøk til alle familier kort tid etter hjemkomst fra sykehus. Les mer her.

Slik får du tilbudet

Ved bekreftet graviditet oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din fastlege eller jordmor. Diverse blodprøver anbefales tas hos fastlege etter svangerskapsuke 12 og før utgangen av svangerskapsuke 15. Jordmor eller fastlege vil henvise deg til rutine ultralyd.

Gravide kan selv velge om de vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse. Vi anbefaler deg å gå både til jordmor og lege, da vi er fagpersoner med ulike og utfyllende kompetanser. Vi vil også identifisere risikogravide, og samarbeider derfor tett med fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

For å få time hos jordmor så kontakter du Helsehuset om ber om en timeavtale. (Se kontaktinfo til høyre)